logo

Puma Việt Nam và phát triển bền vững

Puma là một trong những thương hiệu thể thao hàng đầu thế giới. Với tầm ảnh hưởng lớn, họ luôn quan tâm tới phát triển bền vững, công bằng cho người lao động và bảo vệ môi trường.

Cam kết về phát triển bền vững của Puma được thể hiện qua dự án:

  • Sản xuất thân thiện với môi trường: Puma áp dụng các quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và nước.
  • Cải thiện điều kiện làm việc: Puma cam kết đảm bảo điều kiện làm việc an toàn,công bằng và có lương thưởng xứng đáng cho người lao động.

Tôi tin rằng những hình ảnh này sẽ giúp mọi người hiểu hơn về cam kết phát triển bền vững của Puma. Đồng thời, đây cũng là lời kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường và công bằng xã hội.