logo

TRẢI NGHIỆM NAM NGHI RESORT

 

NAM NGHI RESORT LÀ TUYỆT TÁC HỘI TỤ KIẾN TRÚC ĐÔNG DƯƠNG TRONG KHU RỪNG NGUYÊN SINH VỚI NHỮNG TÀNG CÂY NHIỀU KIỂU DÁNG SINH ĐỘNG LAN RA TẬN MÉP NƯỚC, CÁC PHIẾN ĐÁ CHEO LEO, BIỂN ĐẢO TRONG XANH CÙNG HỆ SINH THÁI SAN HÔ ĐA DẠNG… TỚI ĐÂY, BẠN SẼ NGẬP TRÀN TRONG NHỮNG TRẢI NGHIỆM THIÊN NHIÊN.